Værdigrundlag

Et trygt miljø giver ro til at lære, til at opleve og til at undres

Værdigrundlag

Ansvar, mål & forpligtigelse

Allerød Privatskole tager ansvar for at udvikle elevernes faglige såvel som sociale kompetencer. Det er vores mål at føre eleverne op til folkeskolens prøve.
Skolen forpligter sig til på bedste vis at ruste eleverne til at blive livsduelige individer og kompetente verdensborgere.

Forældreansvar & -inddragelse

På Allerød Privatskole leverer lærere og elever de nødvendige input og udfordringer til et godt læringsmiljø.
Det forventes, at forældre tager aktiv del i elevens hverdag ved blandt andet at holde sig orienteret på forældreintra, bakke op om lektielæsningen, deltage i planlægning og afholdelse af klassearrangementer samt sørge for, at eleven møder undervisningsparat i skolen.

Det hele menneske

Allerød Privatskole tror på, at gode faglige kompetencer skal suppleres med veludviklede sociale kompetencer. Personalet forpligter sig til at lære eleverne at respektere forskellighed såvel som fællesskabets styrke for på den vis at fremme et trygt og anerkendende læringsmiljø.
Allerød Privatskole tror på, at forskellighed er en styrke for alle, samt at alle har ret til at blive hørt, men samtidigt har pligt til at lytte og respektere andres meninger.
Allerød Privatskole tror på, at et trygt miljø giver ro til at lære, til at opleve og til at undres. Respekten gælder elever imellem såvel som mellem lærer og elev.