Faglige omgivelser

En spirende interesse skal gerne udvikle sig til en motivation og lyst til at lære mere

Moderne lokaler

Skolen har to naturfaglige lokaler. Det ene lokale er indrettet med auditorium og laboratorium, mens det andet har en fleksibel bordopstilling i midten og laboratoriepladser langs væggene. Udstyret til det eksperimentelle arbejde er helt nyt og rummer bl.a. mulighed for elektronisk dataopsamling og datalogning samt digital styring.

Naturfag skal give eleverne en grundlæggende indsigt i, hvorfor verden ser ud som den gør og give dem kompetencerne til at forholde sig kritisk til de informationer, de modtager. Men lige så vigtigt er det, at naturfagene har løsningen på mange af verdens problemer uanset om det drejer sig om miljø og forurening, klima, fødekæden og andre interessante emner.

Eleverne kommer til at arbejde systematisk, eksakt og reflekteret med at løse forskellige problemstillinger.

Således skal en spirende interesse gerne udvikle sig til en motivation og lyst til at lære mere, både fordi det er spændende, men også fordi de naturfaglige kompetencer kommer eleverne til gode senere i uddannelsesforløbet og i livet generelt.