Hjertestarter

Vi har fået en hjertestarter og er blevet en certificeret ”Du kan redde liv”-skole

Her på skolen uddanner vi vores elever, så de – når de forlader os – har lært livreddende førstehjælp og kan bruge en hjertestarter. Derfor bliver alle elever i de ældste klasser undervist i livreddende førstehjælp hvert skoleår, og udvalgte lærere har været på kursus i livreddende førstehjælp, så de er klar til at undervise eleverne.

Hvert år falder 4.000 personer i Danmark om med hjertestop uden for hospital. Hvis en lægperson træder til med livreddende førstehjælp, overlever én ud af fem. Hvis ingen træder til, overlever én ud af 20. Så rigtig mange liv kan reddes, hvis flere lærer at træde til med livreddende førstehjælp allerede i folkeskolen.

Vi mener, at det er en vigtig del af børn og unges dannelse, at de bliver rustet til at træde til, hvis de er vidner til et hjertestop, ligesom det er vigtigt, at eleverne lærer om betydningen af at kunne hjælpe hinanden.

Den nye hjertestarter hænger udendørs, så den er tilgængelig hele døgnet. Hjertestarteren er registreret på hjertestarter.dk, så alle kan se, hvor den hænger, og 1-1-2 kan henvise til den, hvis de modtager alarmopkald om hjertestop i nærheden.

  • Vi har en hjertestarter, som hænger, så den er tilgængelig hele døgnet.
  • Vi har registreret hjertestarteren på hjertestarter.dk, så den er synlig for alle inkl. det sundhedsfaglige personale hos 1-1-2.
  • 12 medarbejdere på skolen og andre voksne, der ofte færdes på skolen, har været på kursus i livreddende førstehjælp og brug af en hjertestarter.
  • Alle elever i de større klasser bliver undervist i livreddende førstehjælp og brug af en hjertestarter mindst én time pr. skoleår.
  • Alle elever på skolen er blevet orienteret om hjertestarterens placering.
  • Vi er en certificeret ”Du kan redde liv”-skole.