Praktisk information

Praktisk information

Pris

Prisen pr. barn afhænger af antal søskende. Følgende er skolepenge pr. barn pr. måned for skoleåret 2024/2025:

  • 1. barn: 1.953 kr.
  • 2. barn: 1.789 kr.
  • 3. barn: 1.435 kr.
  • 4. barn: gratis

Der betales månedsvis forud i 11 måneder pr. år.
I tillæg til skolepenge betales der 575 kr. pr. måned pr. barn til den obligatoriske madordning.
Der opkræves ikke skole- og madpenge i juli måned.

Se flere detaljer i vores officielle Alleroed-Privatskole-Takstblad-2024-2025

Klassernes størrelse

Der er maksimalt 24 børn i hver klasse. Vi er en to-sporet skole med 0. – 9. klasse med ca. 480 elever.

Opsigelsesvarsel

Der er 3 måneders opsigelsesvarsel til den 1. i måneden for udmeldelse af skolen, dvs. løbende måned + 90 dage. De sidste 3 måneder på skolen modregnes således i de forudbetalte skolepenge.
En plads i SFO’en kan opsiges med 1 måneds varsel til den 1. i måneden, dvs. løbende måned + 30 dage.

Skolens vedtægter

Vedtægter for Allerød Privatskole findes her.

Trafikpolitik

Skolens trafikpolitik kan læses nederst på siden “Det lovpligtige” – klik her.

Rygepolitik

Det er ikke tilladt at ryge på skolens matrikel.

Ringetider

Dagen begynder i Atrium, hvor hele skolen samles til morgensang.
Herefter følger nedenstående dagsprogram og ringetider.

08:00 – 08:10 Fælles morgensang
08:10 – 08:55
08:55 – 09:40
Formiddagspause
10:00 – 10:45
10:45 – 11:30
Fælles frokost
12:20 – 13:05
13:05 – 13:50
Eftermiddagspause
14:00 – 14:45
14:45 – 15:30

Ferier

Skoleåret 2023/2024

Skoleåret 2024/2025

Skoleåret 2025/2026

Efterårsferie 14.10.2023 – 22.10.2023 12.10.2024 – 20.10.2024
 Juleferie 20.12.2023 – 02.01.2024 21.12.2024 – 03.01.2025
Vinterferie 10.02.2024 – 18.02.2024 08.02.2025 – 16.02.2025
 Påskeferie 23.03.2024 – 01.04.2024 12.04.2025 – 21.04.2025
 Kristi Himmelfartsferie 09.05.2024 – 12.05.2024 29.05.2025 – 01.06.2025
Pinseferie 18.05.2024 – 20.05.2024 07.06.2025 – 09.06.2025
 Grundlovsdag 05.06.2023 05.06.2024 05.06.2025
Sommerferie 29.06.2024 – 11.08.2024 28.06.2025 – 10.08.2025

*De nævnte dage er inklusive