Skolens historie

Skolens historie

Allerød Privatskole er opstået på initiativ fra 6 aktive og engagerede forældre i Allerød kommune – alle med et ønske om at skabe et godt og sundt alternativ til Allerøds etablerede skoler. Nogle af initiativtagernes største ønsker var at skabe en skole med lav klassekvotient, høj faglighed, forældreinddragelse, godt kammeratskab og en god obligatorisk madordning. Efter 2 års forberedelser åbnede skolen 8. august 2016.

Allerød Privatskole har til huse i en flot og gennemrestaureret proprietærgård med store grønne arealer omkring, der giver gode muligheder for en varieret og inspirerende skolegang. Hovedhuset rummer lærerværelse, arbejdsrum, faglokaler og køkken, mens der i de tre længer er indrettet 20 klasseværelser, SFO, fysik-, biologi- og musiklokale. Den tidligere gårdsplads er i dag overdækket med glas og danner rammen om den daglige morgensamling, skolekoncerter og meget mere.

Mikkel Kofod Løvenhøj er skolens første skoleleder. Mikkel driver Allerød Privatskole i tæt samarbejde med viceskoleleder Lene Christensen og en stab af dygtige og kompetente medarbejdere.


 Tidslinje:

 • Sept. 2014: Initiativgruppen opstår – Kim Zillo Rokamp, Gerth Rasmussen, Michael Nørregaard og Thomas Vesterholt, Henrik Kim Christensen og Pil Rasmussen
 • Foråret 2015: Forhandling med North Sails i Allerød omkring bygningen på Bjarkesvej 5
 • Jun. 2015: Opskrivningen starter – 100 kommende elever allerede første dag
 • Sept. 2015: Ansøgning indsendes til Undervisningsministeriet ang. åbning af en ny skole
 • Nov. 2015: Stillingsopslag – skoleleder
 • Nov. 2015: Informationsmøde for kommende 0. klasse
 • Dec. 2015: Indledende forhandlinger med Kongeegen angående leje af Ny Allerødgård
 • Apr. 2016: Skolens første skoleleder Mikkel Kofod Løvenhøj ansat
 • Juni 2016: Regnskabsfører Merete Garbrecht ansat
 • Jul. 2016: Viceskoleleder Lene Christensen ansat
 • Aug. 2016: SFO-leder Githa Nøhr Nielsen, Kok Camilla Lemche, lærere, SFO-personale og ansat
 • Aug. 2016: Første skoledag for 209 elever fordelt i 0.a, 1.a, 2.a, 3.a, 3.b, 4.a, 5.a, 6.a, 7.a og 8.a
  (i alt 10 klasser) og i alt 20 ansatte. Et træ blev plantet på skolens nordøstlige område.
  Initiativgruppen opløses og fortsætter som bestyrelse (med undtagelse af Pil) 
 • Maj 2016: Første årgang mini-SFO starter op
 • Aug. 2017: Skoleår 2 begynder med 376 elever
  (6 nye klasser) fordelt i 0.a, 0.b, 1.a, 2.a, 3.a,
  3.b, 4.a, 4.b, 5.a, 5.b, 6.a, 7.a, 7.b, 8.a, 8.b og 9.a
  og 39 ansatte.
 • Aug. 2018: Skoleår 3 begynder med 468 elever. Skolen er nu fuldt udsporet med ialt 20 klasser. Desuden er der bygget 1. sal på længen til venstre for indgangen med 2 nye klasselokaler og et stort fællesrum.