Det lovpligtige

Det lovpligtige

Da Allerød Privatskole er nystartet i august 2016, er der oplysninger, der ikke er tilgængelige på hjemmesiden endnu.

Beretninger:
Ledelsesberetning 2019
Ledelsesberetning 2020 

Ledelsesberetning 2021
Ledelsesberetning 2022
Ledelsesberetning 2023
Bestyrelsens beretning 2019
Bestyrelsens beretning 2021
Bestyrelsens beretning 2022
Bestyrelsens beretning 2023
Bestyrelsens beretning 2024

1. Lov om friskoler og private grundskoler

1.1 Vedtægter for Alleroed Privatskole rev. 2.5

1.2 Skolens værdigrundlag

1.3 Certificerede tilsynsførende:
Geert Büttcher
Mail: geert@buttcher.dk

1.4
Tilsynserklæring for skoleåret 2016 – 2017
Tilsynserklæring for skoleåret 2017 – 2018
Tilsynserklæring for skoleåret 2018 – 2019
Tilsynserklæring for skoleåret 2019 – 2020
Tilsynserklæring for skoleåret 2020 – 2021
Tilsynserklæring for skoleåret 2021 – 2022
Tilsynserklæring for skoleåret 2022 – 2023
Tilsynserklæring for skoleåret 2023 – 2024

1.6 Evaluering og opfølgningsplan

1.7 Slutmål, delmål og undervisningsplaner: Allerød Privatskole følger UVM’s fælles mål.

1.8 Folkeskolens prøver: Allerød Privatskole tilbyder folkeskolens prøver i 9. klasse

2. Lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø

2.1 Undervisningsmiljøvurdering 0. – 3. klasse

2.2 Undervisningsmiljøvurdering 4. – 9. klasse

3. Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v.

3.1 Yderligere offentliggørelse

IT- og persondatapolitikken

Oversigt over databehandlere for Allerød Privatskole

Timefordelingsplan

Trafikpolitik

3.2 Nøgletal
Resultat af skolens karaktergivning 
Elevernes overgangsfrekvens til anden uddannelse