Det lovpligtige

Det lovpligtige

Da Allerød Privatskole er nystartet i august 2016, er der oplysninger, der ikke er tilgængelige på hjemmesiden endnu.

Beretninger:
Ledelsesberetning 2019
Ledelsesberetning 2020

Bestyrelsens beretning 2019
Bestyrelsens beretning 2021

1. Lov om friskoler og private grundskoler

1.1 Vedtægter for Alleroed Privatskole rev. 2.5

1.2 Skolens værdigrundlag

1.3 Certificerede tilsynsførende:
Geert Büttcher
Mail: geert@buttcher.dk

1.4
Tilsynserklæring for skoleåret 2016 – 2017
Tilsynserklæring for skoleåret 2017 – 2018
Tilsynserklæring for skoleåret 2018 – 2019
Tilsynserklæring for skoleåret 2019 – 2020
Tilsynserklæring-for-skoleåret-2020-2021
Tilsynserklæring for skoleåret 2021 – 2022
Tilsynserklæring for skoleåret 2022 – 2023

1.6 Evaluering og opfølgningsplan

1.7 Slutmål, delmål og undervisningsplaner: Allerød Privatskole følger UVM’s fælles mål.

1.8 Folkeskolens prøver: Allerød Privatskole tilbyder folkeskolens prøver i 9. klasse

2. Lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø

2.1 Undervisningsmiljøvurdering 0. – 3. klasse

2.2 Undervisningsmiljøvurdering 4. – 9. klasse

3. Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v.

3.1 Yderligere offentliggørelse

IT- og persondatapolitikken

Oversigt over databehandlere for Allerød Privatskole

Timefordelingsplan

Trafikpolitik

3.2 Nøgletal
Resultat af skolens karaktergivning 
Elevernes overgangsfrekvens til anden uddannelse