Om SFO Svalen

Formålet er, at der i hverdagens relationer mellem børn og voksne er rum til at handle med hjerte

SFO

Allerød Privatskoles SFO hedder “Svalen” og formålet med vores SFO er, at der i hverdagens relationer mellem børn og voksne er rum til at handle med hjerte.

Hjerterum

Det er vigtigt for os, at SFO’en er et sted, hvor børnene oplever tryghed, og hvor der er rart at være med omsorg og trivsel for det enkelte barn. Hvor børnene møder omsorgsfulde og nærværende voksne, der hjælper dem med at danne solide fundamenter og forudsætninger for deres videre udvikling. Derfor er det vigtigt med kontinuitet og forudsigelighed.

Vi fokuserer på at styrke børnenes sociale og kulturelle kompetencer, samt at udvikle deres selvværd og selvtillid, så de bliver i stand til at handle selvstændigt, ansvarsfuldt og anerkendende i mødet med andre mennesker. Disse egenskaber er vigtige for fællesskabet og for at kunne begå sig i sociale sammenhænge.

Vi er meget opmærksomme på, at tiden i SFO’en efter skoletid er fritid. Når skoledelen er forbi, skal børnene have mulighed for at kunne slappe af på forskellige måder. Nogle vil gerne ”helt ned i gear” med en bog eller et spil, mens andre vælger de mere kreative og fysiske aktiviteter ude eller inde.

SFO’en skal være et sted, hvor børnene kan udvikle deres personlige kompetencer gennem brug af deres fantasi og kreativitet. Derfor vil vi tilbyde et varieret udbud af aktiviteter, og samtidig skal der være balance mellem fri leg og aktiviteter. Der vil være en kombination af tilvalgsaktiviteter og mere målrettede tilbud.

Vi bestræber os på at have så nuanceret personale som muligt, når det kommer til de kompetencer, erfaringer og interesser, som de kan byde ind med.