Om skolen

Om skolen

Allerød Privatskole er indrettet i historiske rammer på Ny Allerødgård og er en to-sporet skole med plads til 480 elever. Allerød Privatskole tilbyder trivsel i et trygt læringsmiljø, et højt fagligt niveau og et unikt fællesskab.  Vi tilbyder en meningsfuld skole-fritids-ordning med alsidige tilbud som leg, værksteder, sport, musik m.v.

Kort sagt, ET SUNDT ALTERNATIV til andre gode skoler i Allerød. Har du spørgsmål, kan vi kontaktes på info@alleroedprivatskole.dk eller du kan finde yderligere kontaktoplysninger her.

Det høje faglige niveau understøttes af:

Lav klassekvotient: Vi har maksimalt 24 elever pr. klasse.

Madordning: Dagligt sundt måltid som giver den nødvendige energi i undervisningen.

Godt kammeratskab: Plads til forskellighed med respekt for hinanden & fællesskabet.

Forældreinddragelse: Forældrene tager aktivt del i børnenes læring.

 

Certificeret ”Du kan redde liv”-skole

Det er vores allesammens ansvar at kunne træde til, hvis vi bliver vidne til et hjertestop. Derfor har vi søgt og fået doneret en hjertestarter fra TrygFonden, og er samtidig blevet en certificeret ”Du kan redde liv”-skole. Som en del af certificeringen underviser vi de større elever på skolen i livreddende førstehjælp. For hvis flere kan yde livreddende førstehjælp, vil flere liv kunne reddes. Læs mere